Committee List

Committee List

image description

Small Scale Industry

 • Shri R.P. Batwara
 • Shri Zakir Khan


image description

Large Scale Industry

 • Shri V. K. Jaitly
 • Shri Rohit Saboo
 • Shri Rajat Agarwal


image description

Power (Energy)

 • Shri I.C. Agarwal
 • Shri N.K. Jain


image description

Transport

 • Shri Bhim Singh


image description

Trade & Commerce

 • Shri Anand Maharwal
 • Shri Hukum Chand


image description

Foreign Trade

 • Shri Rajiv Jain
 • Shri Rahimullah Khan


image description

Taxation & Company Law

 • Shri S. S. Bhandari
 • Shri Vijay Goyal


image description

Tourism

 • Maharaj Jai Singh
 • Shri Apurv Kumar


image description

Public & Industrial Relations & HRD

 • Shri M.L. Goyal
 • Dr. K.L. Jain


image description

Banking & Finance

 • Shri Sanjiv Agarwal
 • Shri Ratan Kumar Roongta


image description

Consumer Protection

 • Shri Chouth Mal Bhageria
 • Shri B.B. Sharma


image description

Women Entrepreneurs & Empowerment

 • Smt. Sudha Arvind
 • Smt. Bindiya Rani Tak


image description

Excise, Service Tax & Customs

 • Dr. K. L. Jain
 • Shri R. S. Gemini
 • Shri Anand Meharwal


image description

Building

 • Dr. K. L. Jain
 • Dr. P.P. Khandaka
 • Shri R.P. Batwara


image description

Mineral Development

 • Shri Ashok Patni
 • Shri Akshaydeep Mathur


image description

NRI Investment

 • Dr. Mahendra Singh Daga
 • Shri Rajiv Bhansali


image description

Training Workshops & Seminars

 • Shri Siddarth Ranka


image description

Library

 • Dr. P.P. Khandaka
 • Shri R.C. Bhargava


image description

Environment, Health & Safety

 • Shri Arun Agarwal


image description

Capital Market Development

 • Shri R.C. Goenka
 • Shri Manglesh Jain
 • Shri D. S. Bhandari


image description

Family Welfare

 • Smt. Priyanka Jain
 • Smt. Vrinda Gautam
 • Smt. Bhavna Khandelwal


image description

Fair Trade Practices

 • Shri Anand Maharwal
 • Shri Purushottam Sharma
 • Shri Arun Agarwal


image description

Information & Technology

 • Dr. Surendra Surana
 • Shri Ajay Data


image description

Health Care/Yoga

 • Shri Tulsi Bhatia
 • Shri Shyam Madan


image description

Excellence Award

 • Dr. K.L. Jain
 • Dr. Sanjiv Agarwal


image description

Real Estate

 • Shri N.K. Gupta
 • Shri Gopal Prasad Gupta


image description

Agro Processing

 • Shri Rajeev Bhansali
 • Shri I.C. Agarwal
 • Shri R.S. Gemini


image description

Foreign Trade Facilitation

 • Shri Vimal Chand Surana
 • Shri Rajeev Jain


image description

Smart City

 • Dr. K. L. Jain
 • Shri R.S. Gemini
 • Shri Anand Maharwal
 • Shri R.G. Dangayach